Werkgroep Arbitrage

De werkgroep bestaat uit onderstaande leden en zijn allen via e-mail bereikbaar:

 

dwa.zuid@gmail.com

 

Jo Stöver: voorzitter

 

Ronald van den Brink: coördinator (assistent-)scheidsrechters en screening concept-aanwijsprogramma’s

 

Brigitte Strijbos: ondersteuning scheidsrechterszaken, kwaliteitsbewaking beoordelingen, secretaris

 

Henk van Bakel: informatie arbitrage via website KNKV-Zuid

 

Erik van Boven: MC Zuid, talentherkenning