Selecties

District Zuid kent 2 werkgroepen selecties; 1 voor gemengde teams en 1 voor damesteams.

Voor de gemengde teams is een aparte website ingericht waar alle informatie op te vinden is voor spelers, trainers, begeleiders, verenigingen en belangstellenden.

Voor de damesteams is geen aparte website ingericht, de informatie is te vinden op de Dameskorfbalpagina.